Jumaweg 5, 9291NA Kollum

Commissies

Lesindeling en Ledenadministratie

Functie

Lesindeling
Aan- en afmelden leden

Naam

Marja Brouwer
Willem Duitemeijer

Contactpersoon Adoptie

Functie

Instructie

Naam

Ytje de Vries

Contactgegevens

06-52460860

Activiteitencommissie

Functie

Contactpersoon
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Naam

Pietrich Bouma
Janneke
Dieuwke
Nynke
Rennie
Hilly

Contactgegevens

ppbouma0@gmail.com 0511-227392

Wedstrijdsecretariaat

Functie

Organisatie/ Inschrijvingen wedstrijden

Naam

Nettie van der Kooij

Contactgegevens

wedstrijden-kollum@hotmail.com (0511 450577)

Media

Functie

Nieuwsbrief
Social Media

Wedstrijduitslagen 

Websitebeheerder

Naam

Alma ten Berge
Sandra Postma

Nettie van der Kooij

Marjon Bouma

In- en verkoop Pony's

Functie

Bestuurslid

Naam

Marijke Broekema
Ytje de Vries

Contactgegevens

06 25533782
06 52460860

Manege

Functie

Beheer manege

Beheer Kantine

Klusteam 

Naam

Sjoerd / Marijke

Karla Broersma 

Vacant

Contactgegevens

06 25533782

06-41094915

Sponsorcommissie

Functie

Contactpersoon
Lid
Lid
Lid

Naam

Marjolein van der Burg
Marijke Broekema
Willem Duitemeijer
Johannes Fennema

Vertrouwenspersoon

Functie

Contactpersoon

Naam

Yp Samplonius-Osinga

Contactgegevens

Osinga.y@gmail.com