Rhinopheumonie virus

Naar aanleiding van de uitbraak van het Rhinophemonie virus in Valencia is er onrust ontstaan bij paardeneigenaren en paardensportaanbieders. Het bestuur van de Maartenruiters heeft hiernaar gekeken en besloten in deze kwestie de aanbevelingen te volgen van de KNHS en KNMvD (Koninklijke Maatschappij voor Dierengeneeskunde). Deze stellen dat verspreiding van het virus voornamelijk plaatsvindt door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. Ook kan de mens via kleding en handen het virus overdragen.

Om verspreiding te voorkomen adviseren de KNHS en KNMvD het volgende:
– vermijd zoveel mogelijk contact met paarden van andere stallen
– goed douchen + schone kleding en schoenen dragen
– voorkom direct contact tussen de paarden onderling
– bij ziekteverschijnselen bij het paard, isoleer het dier, ga er niet mee op pad en waarschuw de dierenarts.

Naast deze maatregelen gelden de corona maatregelen, die eveneens verspreiding kunnen voorkomen:
– houd 1,5 meter afstand
– desinfecteer je handen goed

De KNSH ziet geen aanleiding om verder maatregelen te nemen en het bestuur van PSV de Maartenruiters deelt dit standpunt.

voor meer informatie over het virus en de maatregelen kunt u lezen op de website van de KNHS https://www.knhs.nl/nieuws/2021/knhs-en-fnrs-volgen-advies-sectorraad-paarden-naar-aanleiding-van-uitbraak-rhinopneumonie-in-valencia/