**Update lessen**

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet 21 april jl. heeft het bestuur gekeken naar wat de nieuwe maatregelen betekenen voor onze manege. Belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat kinderen en jeugd t/m 18 jaar weer samen buiten kunnen sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is.

Als bestuur hebben we gesproken over het wel /niet kunnen hervatten van de lessen. 

Het bestuur heeft helaas de beslissing moeten nemen om vooralsnog NIET te starten met de lessen. 

Met name het niet kunnen waarborgen van de regels gesteld door het RIVM, en de vele haken en ogen m.b.t. veiligheid en hygi├źne heeft ons doen besluiten dat er op dit moment te veel risico’s kleven aan het les geven en les krijgen

We houden de situatie uiteraard goed in de gaten. Als er een verdere versoepeling komt van de regels zullen we de beslissing om nog niet te starten met de lessen heroverwegen. 

Voor nu en de komende periode blijven alle afspraken en maatregelen gewoon van kracht.

Belangrijk!!!Belangrijk!!!

Belangrijke mededeling!!! **update bericht 02-04-2020, 13.17 uur Zoals een ieder heeft kunnen vernemen zijn de noodmaatregelen die door het kabinet zijn genomen op 14 maart jl. op 31 maart jl.