**Update lessen**

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet 21 april jl. heeft het bestuur gekeken naar wat de nieuwe maatregelen betekenen voor onze manege. Belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat kinderen en jeugd t/m 18 jaar weer samen buiten kunnen sporten, mits dit georganiseerd en onder begeleiding is.

Als bestuur hebben we gesproken over het wel /niet kunnen hervatten van de lessen. 

Het bestuur heeft helaas de beslissing moeten nemen om vooralsnog NIET te starten met de lessen. 

Met name het niet kunnen waarborgen van de regels gesteld door het RIVM, en de vele haken en ogen m.b.t. veiligheid en hygi├źne heeft ons doen besluiten dat er op dit moment te veel risico’s kleven aan het les geven en les krijgen

We houden de situatie uiteraard goed in de gaten. Als er een verdere versoepeling komt van de regels zullen we de beslissing om nog niet te starten met de lessen heroverwegen. 

Voor nu en de komende periode blijven alle afspraken en maatregelen gewoon van kracht.

CoronaCorona

CORONA MAATREGELEN De gemeente heeft ons laten weten dat de toezichthouders meer gaan controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Afgelopen week stonden er toch weer toeschouwers aan de

KrissyKrissy

Krissy is vanaf 19 maart uit logeren. Krissy kampt al enige tijd met een peesblessure. Helaas is ze daarmee niet in te zetten voor manegewerk. Gelukkig hebben we Berdien bereid